Model : Sirada Sirithap

Model : Sirada Sirithap

ชื่อจริง นางสาว ศิรดา ศิริทัพ

ชื่อเล่น การเกด (karakade)

ส่วนสูง 165 เซนติเมตร

น้ำหนัก 45 กิโลกรัม

สัดส่วน 32-23-34

Facebook Comments Box
Spread the love

Related posts